Daňové poradenství pro zahraniční klienty

Služby poskytované pro zahraniční (české a slovenské) společnosti registrované k DPH v Maďarsku:

Vyřizovaní registrace k DPH pomocí česky a slovensky mluvícího spolupracovníka

Ve smyslu zákona o daních č. XCII. z roku 2003 (Art.), činnost podléhající zdanění může provozovat pouze daňový poplatník s daňovým číslem.

Za zahraničního Mandanta jedná náš spolupracovník – jak je uvedeno ve zvláštním úředním dokumentu – jako zmocněná osoba v případech: registrace, přihlášek a odhlášení, oznámení změn v údajích.

Vedení daňových evidencí

Daňovou evidenci povedeme na základě dokumentů poskytnutých Mandantem - dle právních předpisů o zdanění, účetnictví a dani z přidané hodnoty.

Výpočet daně, daňové přiznání:

Pro našeho Mandanta registrovaného k DPH, zjistíme na základě nám dostupných obchodních dokumentů a informací jeho daňovou a povinnost, případně výši nároku na vrácení daně, vypracujeme daňová přiznání pro finanční úřad a zajistíme jejich včasné podání, dále v případě potřeby nabízíme:

  • vypracování dodatečného daňového přiznání,
  • supervizi daňového účtu (vedeného finančním úřadem).

Stálé zastoupení před státními orgány

Pro našeho Mandanta registrovaného k DPH zajistíme na základě plné moci stálé zastupování.

Zastoupení, daňová kontrola

V případě potřeby spolupracují naši zaměstnanci při daňové kontrole zahraničního Mandanta nebo v jiných řízeních finančního úřadu. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

         
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor