Pověření na doručování

Naše kancelář v rámci poskytovaných služeb přijímá i pověření na doručování.

V případě, že je v žádosti o registraci uvedena zahraniční společnost, nebo společnost bez právní subjektivity a zahraniční majitel nebo zvolený zástupce nedisponuje bydlištěm na území Maďarska, musí se ustanovit místní pověřený zástupce, kterým může být společnost se sídlem v Maďarsku nebo osoba s trvalým bydlištěm na území Maďarska. Tuto funkci nemohou zastávat členové (majitelé) společnosti ani osoby pověřené k zastupování společnosti. K rozhodnutí se musí připojit i pověření pro zástupce a soukromý nebo veřejný dokument o přijímání tohoto pověření.

Úkolem pověřeného zástupce je převzetí soudních, úředních dokumentů týkajících se společnosti Mandanta nebo dokumentů adresovaných zahraniční osobě a dále jejich odeslání a postoupení Mandantovi do 15 dní od jejich převzetí. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

         
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor