Organizovanie podnikateľskej činnosti – Založenie firmy

U nás si môžete vybaviť všetko na jednom mieste. Dostanete presné odpovede na Vaše otázky týkajúce sa začiatku Vášho podnikania, prevedieme Vás úplným procesom založenia firmy. Pomôžeme Vám v plánovaní, s prípravou zakladajúcich dokumentov, vybavíme potrebné registrácie, pomôžeme Vám pri štarte a v začiatkoch Vášho podnikania, v organizácii obchodu a vo vývoji optimálnej organizácie.

Poradenstvo:

V rámci poradenstva týkajúceho sa založenia spoločnosti sa budeme snažiť odhaliť silnú stránku Vašej predstavy o podnikaní a upozorníme Vás na predvídateľné možné riziká. Po zvážení týchto skutočností Vám pomôžeme vybrať vhodnú právnu formu spoločnosti, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim plánom. Poskytneme Vám informácie o výhodách a nevýhodách každej právnej formy podnikania, o výške potrebných investícií, o podmienkach potrebných pre dosiahnutie obchodného cieľa. Budeme Vás informovať o daňových a odvodových povinnostiach týkajúcich sa Vášho podnikania, navrhneme Vám najvýhodnejšiu formu zdaňovania.

Založenie spoločnosti, mimovládnej neziskovej organizácie:

V prípade, že plánujete založiť komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, prípadne akciovú spoločnosť, združenie alebo nadáciu, naša partnerská advokátska kancelária Vám pripraví spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu a zariadi zápis na súde, zápis do obchodného registra.

Prihlasovacie formuláre:

Po založení spoločnosti, v lehote stanovenej zákonom, pripravíme potrebné nahlásenia údajov na daňový úrad, miestnej samospráve, Obchodnej a priemyselnej komore, štatistickému úradu a iným úradom.

Vyššie uvedené poradenstvo je bezplatné, pokiaľ si získame Vašu dôveru a uzavriete s našou kanceláriou zmluvu na účtovné, daňové a HR služby.

Cena za zostavenie právnych dokumentov a za zápis do obchodného registra bude vyúčtovaná podľa cenníka právnej kancelárie – v rámci jej priameho poverenia.

Poskytovanie sídla spoločnosti

Naša kancelária Vám môže poskytnúť sídlo pre Vašu spoločnosť v nehnuteľnosti patriacej našej skupine, na adrese 1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4., v prípade a do doby, pokým Vám bude naša kancelária poskytovať účtovné služby a daňové poradenstvo.

V rámci toho zabezpečíme preberanie poštových zásielok adresovaných Mandantovi a zariadime, aby nehnuteľnosť bolo možné nahlásiť v obchodnom registri ako sídlo spoločnosti Mandanta. Klientov Mandanta budeme informovať vopred dohodnutým spôsobom. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

         
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor