Poverenie na preberanie zásielok

Naša kancelária prijíma v rámci poskytovaných služieb aj poverenie na preberanie zásielok.

V prípade, ak je v žiadosti o registráciu uvedená zahraničná právnická osoba alebo spoločnosť bez právnej subjektivity a zahraničný majiteľ alebo zvolený zástupca nemá bydlisko na území Maďarska, musí byť ustanovený miestny poverený zástupca na preberanie zásielok, ktorým môže byť spoločnosť so sídlom v Maďarsku, prípadne fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Maďarska. Toto poverenie nemôžu vykonávať členovia (majitelia) spoločnosti ani osoby zvolené k zastupovaniu spoločnosti. K rozhodnutiu musí byť pripojené poverenie pre zástupcu na preberanie zásielok a súkromný alebo verejný dokument o prijatí tohoto poverenia.

Osoba poverená na preberanie pošty má za úlohu preberanie súdnych, úradných zásielok týkajúcich sa spoločnosti Mandanta, ako aj dokumentov adresovaných zahraničnej osobe a ďalej ich preposlanie a postúpenie Mandantovi do 15 dní od ich doručenia. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

         
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor