Ne dőljön hátra, ellenőrizze adóbevallási tervezetét!
2018/04/03

Forrás: adózóna
A bevallás benyújtásának határidejéig – 2018-ban május 22-éig – javíthatják, egészíthetik ki a magánszemélyek adóbevallási tervezetüket az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen, vagy önállóan is benyújthatják bevallásukat, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Aki postai úton kérte a NAV-tól, hogy küldje meg részére az adóbevallási tervezetet, az kiegészítő nyilatkozatot is kap, ha visszaigényelhető vagy befizetendő adója van, illetve több önkéntes pénztárnak is tagja. Nem küld az adóhatóság nyilatkozatot, ha a tervezet ellentmondást tartalmaz, azaz mindenképpen javítani kell.

A nyilatkozatban megjelölhető, ha az adózó elfogadja az adóbevallási tervezetet, illetve ki is lehet egészíteni azt. Meg lehet jelölni rajta például a bankszámlaszámot, vagy a címet, ahová a magánszemély a visszaigényelhető adó kiutalását kéri. Ha nem nyilatkozik erről az adózó, akkor az általa visszaigényelhető összeg az adószámláján marad, melynek kiutalásáról vagy más adónemre történő átvezetéséről a későbbiekben a ’17-es átvezetési és kiutalási kérelem benyújtásával lehet rendelkezni.

Ha a magánszemélynek befizetendő adója van, akkor a nyilatkozat visszaküldésével – a feltételek fennállása esetén – hat havi pótlékmentes részletfizetést is kérhet.

Ha az adózó május 22-éig nem javítja, nem egészíti ki az adóbevallási tervezet adatait, vagy más módon nem teljesíti bevallási kötelezettségét, akkor úgy kell tekinteni, hogy egyetért az adóbevallási tervezetben foglaltakkal, és az a magánszemély bevallásának minősül, annak minden jogkövetkezményével együtt.

Nem válik a határidő után bevallássá az adóbevallási tervezet, ha a magánszemély a személyijövedelemadó-bevallás késedelmes benyújtására vonatkozó bejelentést tesz. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság a bevallás naptári évének november 20. napjáig nem szabható ki, kivéve, ha az adózó bevallását november 20-a előtt nyújtja be, és a késedelmét igazoltan nem menti ki.

A magánszemélynek mindenképpen ki kell javítania, egészítenie az adóbevallási tervezetét, ha az adóévben

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani, s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli (azaz az őstermelői bevétele a 600 ezer forintot nem éri el, és nincs más bevallásköteles jövedelme);
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte (kivéve az igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot);
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó, vagy olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély, és nem tett nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, és a jövedelmet nem, vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előlegfizetési kötelezettsége keletkezett;
 • családi kedvezményt kíván megosztással érvényesíteni;
 • adóját az szja-törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Külföldi illetőség bejelentése

2018. január 1-jétől új szabályt tartalmaz a személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény 12/C paragrafusának (5) bekezdése. A külföldi illetőségű magánszemély az adóévet követő év április 30-áig nyilatkozhat arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon adókötelezettség nem terhelte – ebben az esetben nincs bevallási kötelezettség.

Ha a nyilatkozattétel elmarad, a külföldi magánszemélynek bevallást kell benyújtania, vagy az adóbevallási tervezetet kell kiegészítenie, javítania. Ennek hiányában a részére elkészített adóbevallási tervezet május 22-ét követően a külföldi magánszemély bevallásává válik. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

       
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor