O nás

Naše spoločnosti – ZSI-RO Számviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Bt. (od roku 1996) aj Spoločnosť s ručením obmedzeným (od roku 2008) – poskytujú komplexné služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva.

Našu prácu – so súhlasom našich Klientov – organizujeme tak, aby sa neobmedzovala len na spracovanie údajov, ale aby zahŕňala aj dnes už nevyhnutné poradenstvo týkajúce sa riadenia a organizovania činnosti obchodnej spoločnosti (manažérske poradenstvo).

Naše služby nie sú zamerané iba na periodické vypracovanie zostáv a daňových priznaní z dokladov odovzdaných k zaúčtovaniu.

Spracovaním údajov zabudovaných do pracovného procesu sa v prvom rade snažíme zabezpečiť nepretržitú dostupnosť ekonomických informácií, ktoré tvoria základ manžérskych rozhodnutí.

Je to podmienené tým, aby niektoré z modulov nami používaného softvéru (vystavovanie faktúr, vedenie pokladne, evidencia dokladov, elektronické bankovníctvo, došlé a vydané faktúry, skladové hospodárstvo, atď.) používali pracovníci klienta pri ich každodennej práci.

Pre úspešnú spoluprácu Vám vytvoríme taký integrovaný informačný systém pre vedenie podniku, ktorý umožní Vašim zamestnancom priebežné spracovanie hospodárskych operácií priamo na mieste ich vzniku. Týmto môžeme zabezpečiť aktuálnosť obchodných informácií a podporiť rozhodnutia vedúcich pracovníkov, vyhnúť sa preprave účtovných dokumentov, prípadne niekoľkonásobnému spracovaniu údajov.

Pre užívateľov účtovného programu poskytneme kompletnú IT podporu a server.

Premyslite si to! Tento systém je naozaj úsporný a môže byť komplexným riešením pre organizáciu celého účtovníctva Vášho podnikania. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

       
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor