Daňové poradenstvo pre zahraničných klientov

Služby poskytované pre zahraničné (české a slovenské) spoločnosti registrované k DPH v Maďarsku:

Vybavovanie registrácie k DPH za pomoci česky a slovensky hovoriaceho spolupracovníka.

V zmysle zákona o daniach č. XCII. z roku 2003, činnosť podliehajúcu zdaneniu môže vykonávať iba daňovník s prideleným daňových číslom.

V mene zahraničného Mandanta jedná náš spolupracovník – na základe úradného dokumentu – ako splnomocnená osoba v prípadoch vybavenia registrácie, nahlášok a odhlášok, oznámenia zmien v údajoch.

Vedenie daňovej evidencie

Daňovú evidenciu vedieme na základe dokumentov poskytnutých Mandantom – podľa právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na zdanenie, účtovníctvo a daň z pridanej hodnoty.

Výpočet dane, daňové priznanie:

Pre nášho Mandanta registrovaného k DPH určíme na základe nám dostupných dokumentov a informácií daňovú povinnosť, prípadne výšku nároku na vrátenie dane, vypracujeme a do termínu podáme daňové priznania pre daňový úrad a samosprávu, ďalej v prípade potreby:

  • vypracujeme dodatočné daňové priznanie
  • vykonáme kontrolu daňového účtu (vedeného daňovým úradom).

Stále zastupovanie pred štátnymi orgánmi

Pre nášho Mandanta registrovaného k DPH zabezpečíme na základe plnej moci stále zastupovanie.

Zastupovanie, daňová kontrola

V prípade potreby spolupracujú naši zamestnanci pri daňovej kontrole zahraničného Mandanta, alebo v iných daňových konaniach. 

Minden jog fenntartva ©

ZSI-ROda Kft.
1046 Budapest, Erdősor út 7. fsz. 4.
 

         
A ZSI-ROda Kft.
Az OPTEN Kft. minősítése alapján az üzleti élet egyik legmegbízhatóbb szereplője

 

Adatkezelési tájékoztató

Created by Babka Gábor